Privacyverklaring

Bayer Netherlands B.V. (hierna 'ons', 'onze' en 'wij/we'), in zijn hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, wenst u informatie te verstrekken over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Behandeling van Persoonsgegevens

Hieronder leggen we het doel of de doeleinden van de verwerking uit en houden we verband met elk doel, de categorieën persoonsgegevens, de rechtsgrondslag, de bewaartermijn en de bron waaruit de gegevens afkomstig zijn of, indien verzameld bij de betrokkene, of de verstrekking een vereiste is en de mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van:

Product vragenlijst winactie

Om in staat te zijn om u de winpakket op te sturen moeten we volgende persoonlijke gegevens van u verwerken: naam & adres

De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens voor het bovengenoemde doel is uw toestemming, art. 6 (1) (a) Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”).

Indien u uw persoonlijke gegevens niet met ons deelt, kunnen we u de winpakket niet leveren

We zullen u gegevens bewaren gedurende 2 maanden na het verkrijgen van uw gegevens.

Nieuwsbrief Bepanthen

Om in staat te zijn om u de nieuwsbrief te kunnen versturen omtrent onze producten, moeten we volgende persoonlijke gegevens verwerken:
contactinformatie (bv. je naam, e-mail)

De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens voor het bovengenoemde doel is uw toestemming, art. 6 (1) (a) Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”).

In geval dat u uw persoonlijke gegevens niet geeft, zal dit geen nadelige gevolgen voor u hebben maar we zullen u niet de nieuwsbrief kunnen versturen.

We zullen uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig bewaren voor de vernoemde doel maar niet langer dan 5 jaren na de verzameling van uw gegevens.

Ontvangers van persoonsgegevens

Verwerking in opdracht

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens maken wij tot op zekere hoogte gebruik van gespecialiseerde dienstverleners die uw gegevens namens ons verwerken (bijvoorbeeld voor IT-support of clouddiensten).

Dergelijke dienstverleners worden door ons zorgvuldig geselecteerd en regelmatig gecontroleerd. Op basis van respectievelijke verwerkersovereenkomsten zullen zij persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met onze instructies.

Gelieerde ondernemingen

We kunnen uw persoonsgegevens delen met onze gelieerde ondernemingen van de Bayer Group, indien nodig voor de hierboven beschreven doeleinden.

Autoriteiten en staatsinstellingen

We kunnen uw persoonsgegevens delen met wetshandhavingsinstanties of andere autoriteiten en staatsinstellingen indien wettelijk vereist of noodzakelijk voor de hierboven beschreven doeleinden.

Externe advocaten

Om juridische beslissingen te ondersteunen en om juridische claims te vervolgen of te verdedigen, kunnen we uw persoonsgegevens delen met externe advocaten.

Potentiële kopers in de context van fusies en overnames

We kunnen uw persoonsgegevens delen met een potentiële koper in het geval van een overname, fusie of een ander type bedrijfs- of activatransitie die een verandering van eigendom of controle over ons of onze diensten met zich meebrengt.

Lokale nederlandse post

We zullen u adres delen met de postkantoor zodat ze de winpakket bij u kunnen leveren

Informatie over uw rechten

De volgende rechten gelden in het algemeen voor u volgens de toepasbare wetgeving inzake gegevensbescherming:

  • Recht op informatie over uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen;

  • Recht om te verzoeken om correctie, verwijdering of beperkte verwerking van uw persoonsgegevens;

  • Recht om bezwaar te maken tegen een verwerking op basis van legitiem belang of algemeen belang, tenzij we kunnen bewijzen dat er dwingende, gerechtvaardigde redenen bestaan die uw belangen, rechten en vrijheid vervangen, of dat een dergelijke verwerking wordt gedaan met het oog op de bewering, uitoefening of verdediging van juridische claims;

  • Recht op gegevensoverdraagbaarheid;

  • Recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit;

  • Wanneer u uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde uw toestemming met toekomstig effect intrekken. Een dergelijke intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking.

Contact

Voor eventuele vragen die u heeft met betrekking tot gegevensprivacy, of als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u uw verzoek richten aan ons contactformulier (https://www.bayer.com/en/contacting-data-privacy), een e-mail sturen naar data.privacy@bayer.com of contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming van het bedrijf op het volgende adres:

Data Privacy Officer
Bayer B.V.
Siriusdreef 36
2132 WT Hoofddorp, the Netherlands

Laatst bijgewerkt: 09-12-2022