Privacyverklaring: Testpanel 24Baby

Bayer Netherlands B.V. (hierna 'ons', 'onze' en 'wij/we'), in zijn hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, wenst u informatie te verstrekken over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Behandeling van Persoonsgegevens

Hieronder leggen we het doel of de doeleinden van de verwerking uit en houden we verband met elk doel, de categorieën persoonsgegevens, de rechtsgrondslag, de bewaartermijn en de bron waaruit de gegevens afkomstig zijn of, indien verzameld bij de betrokkene, of de verstrekking een vereiste is en de mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van:

Levering van de producten

24Baby gaat uw contactgegevens verwerken (naam en adres) om via directe mail u de producten op te sturen.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens voor het bovengenoemde doel is dat de verwerking noodzakelijk is om de hieronder beschreven gerechtvaardigde belangen na te streven, waarbij het belang niet wordt overschreven door uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden, art. 6(1)(f) Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”). Het gerechtvaardig belang is u de producten te kunnen laten leveren

Indien u uw persoonlijke gegevens niet deelt (naam & adres), zal 24Baby u de producten niet kunnen laten leveren.

We zullen uw persoonlijke gegevens enkel bewaren enkel voor het testpanel Bepanthen Baby Zalf tem eind januari 2023. Vervolgens zullen uw persoonlijke gegevens verwijderd worden.

Versturen van de online vragenlijst

Om in staat te zijn om u de online vragenlijst op te sturen, moeten we volgende persoonlijke gegevens van u verwerken:
contactgegevens: (naam, & e-mail)

De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens voor het bovengenoemde doel is dat de verwerking noodzakelijk is om de hieronder beschreven gerechtvaardigde belangen na te streven, waarbij het belang niet wordt overschreven door uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden, art. 6(1)(f) Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”). Het gerechtvaardig belang is u de online vragenlijst op te kunnen sturen

Indien u uw persoonlijke gegevens niet deelt (naam & e-mail), zal 24Baby u de online vragenlijst niet kunnen sturen.

We zullen uw persoonlijke gegevens enkel bewaren enkel voor het testpanel Bepanthen Baby Zalf tem eind januari 2023. Vervolgens zullen uw persoonlijke gegevens verwijderd worden.

Marketing communicatie

We geven de optie om een foto up te loaden bij het invullen van de vragenlijst en zullen de foto die u met ons deelt door het uploaden bij de vragenlijst gebruiken in op de communicatiekanalen van Bepanthen (Social Media, Website & YouTube) en ook voor reclame in samenwerking met onze retailers (drogisterijen & online)

Ja

Indien u de foto niet met ons deelt zullen we uw foto niet gebruiken op onze communicatiekanalen en ook niet bij onze retailers

We zullen u foto gedurende 1 jaar bewaren en vervolgens verwijderen

Ontvangers van persoonsgegevens

Verwerking in opdracht

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens maken wij tot op zekere hoogte gebruik van gespecialiseerde dienstverleners die uw gegevens namens ons verwerken (bijvoorbeeld voor IT-support of clouddiensten).

Dit omvat in het bijzonder ook:

24Baby.nl B.V.
Middelstegracht 89v
2312 TT Leiden
NEDERLAND

Dergelijke dienstverleners worden door ons zorgvuldig geselecteerd en regelmatig gecontroleerd. Op basis van respectievelijke verwerkersovereenkomsten zullen zij persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met onze instructies.

Gelieerde ondernemingen

We kunnen uw persoonsgegevens delen met onze gelieerde ondernemingen van de Bayer Group, indien nodig voor de hierboven beschreven doeleinden.

Autoriteiten en staatsinstellingen

We kunnen uw persoonsgegevens delen met wetshandhavingsinstanties of andere autoriteiten en staatsinstellingen indien wettelijk vereist of noodzakelijk voor de hierboven beschreven doeleinden.

Externe advocaten

Om juridische beslissingen te ondersteunen en om juridische claims te vervolgen of te verdedigen, kunnen we uw persoonsgegevens delen met externe advocaten.

Potentiële kopers in de context van fusies en overnames

We kunnen uw persoonsgegevens delen met een potentiële koper in het geval van een overname, fusie of een ander type bedrijfs- of activatransitie die een verandering van eigendom of controle over ons of onze diensten met zich meebrengt.

Drogisterijen

We kunnen u foto mogelijk delen met een drogisterij voor een marketing campagne in samenwerking met de drogisterij

Online retailer

We kunnen u foto mogelijk delen met een online retailer voor een marketing campagne in samenwerking met de online retailer

Informatie over uw rechten

De volgende rechten gelden in het algemeen voor u volgens de toepasbare wetgeving inzake gegevensbescherming:

  • Recht op informatie over uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen;

  • Recht om te verzoeken om correctie, verwijdering of beperkte verwerking van uw persoonsgegevens;

  • Recht om bezwaar te maken tegen een verwerking op basis van legitiem belang of algemeen belang, tenzij we kunnen bewijzen dat er dwingende, gerechtvaardigde redenen bestaan die uw belangen, rechten en vrijheid vervangen, of dat een dergelijke verwerking wordt gedaan met het oog op de bewering, uitoefening of verdediging van juridische claims;

  • Recht op gegevensoverdraagbaarheid;

  • Recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit;

  • Wanneer u uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde uw toestemming met toekomstig effect intrekken. Een dergelijke intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking.

Contact

Voor eventuele vragen die u heeft met betrekking tot gegevensprivacy, of als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u uw verzoek richten aan ons contactformulier (https://www.bayer.com/en/contacting-data-privacy), een e-mail sturen naar data.privacy@bayer.com of contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming van het bedrijf op het volgende adres:

Data Privacy Officer
Bayer B.V.
Consumer Health Division
Bayer NL-CH-Marketing-DCC
Siriusdreef 36
2132 WT Hoofddorp, the Netherlands

Laatst bijgewerkt: 2/12/2022